Inspiráció, tapasztalatcsere, tudásmegosztás a mélyszegénységben élő gyerekek fejlesztéséről és tanulástámogatásáról.
kontent
Interjúk Cikkek Tudástár Élménypedagógia-blog
kontakt
MATOLCSI ZSUZSA
matolcsi.zsuzsa@i-dia.org
+36 30 297 30 54
támogatók
A demokrácia iskolája

Érd el az életed céljait! Vállalkozói készségeket fejlesztő tréning fiatalok számára

DeMo-blog 2016.06.29

Az EDUNET Alapítvány – egy Erasmus+ projekt keretében, skót, lengyel és német partnerekkel közösen – egy nehéz helyzetben lévő fiataloknak szóló tréningprogram kifejlesztésén dolgozik, amit már többféle csoportban is sikerrel teszteltek mind a négy országban.

 

Miért kezdtünk el foglalkozni a témával?

A munka megkezdését az a felismerés ösztönözte, hogy közel 24%-os korosztályon belüli arányával, 2013-ban történelmi csúcsot ért el az ifjúsági munkanélküliség Európában. Ez az érték akkor kétszerese volt annak, amelyet a felnőtt lakosság körében regisztráltak, és összesen 5,7 millió fiatalt érintett a kontinensen. Azok között pedig, akik a középfokúnál alacsonyabb szintű végzettséggel rendelkeztek, illetve nem volt szakképzettségük, a munkanélküliek aránya a 30%-ot is meghaladta. Ugyancsak fontos szempont volt, hogy a problémák elemzése során olyan készségterületekre irányult rá a figyelem, amelyek fontosak a mai munkaadók számára, de az oktatásban mégsem kap kellő figyelmet a fejlesztésük. S amelyekre – mint például a motiváltságra –, a gazdasági válság elmúltával is egész biztosan szükség lesz a munka világában.

 

Kiknek készül a program?

A projekt elsődleges célcsoportját azok a 16-25 év közötti fiatalok alkotják, akik valamilyen okból se nem dolgoznak, se nem tanulnak. Ezt a kört nemzetközi szóhasználattal a NEET (not in education, employment and training) fiatalok csoportjának nevezik. A korosztályon belüli arányuk Magyarországon – iskolai végzettségüktől szinte függetlenül – 17-19% között mozog. Ők azok, akiknek segítséget kínál a program ahhoz, hogy erősödjenek tág értelemben vett vállalkozói, önmenedzselési készségeik, egyre nagyobb mértékben legyenek képesek különféle problémáik sikeres megoldására, s mindinkább aktív formálójává váljanak saját életüknek.

 

Mik a program legfőbb jellemzői?

A program angol címe „Reaching your life’s goals”, vagyis „Érd el az életed céljait”. Központi eleme egy készségeket, viselkedést és attitűdöket formáló, rugalmas időkeretben megszervezhető tréning.

logo

Ezt a résztvevők motivációs szintjét, viselkedési készletét, önbecsülését és önértékelését, valamint előnyben részesített munkastílusait felmérő, érdekes gyakorlatokra épülő nap vezeti be. A tréning tevékenységközpontú feladatai a következő területeken adnak támogatást a fiataloknak ahhoz, hogy meg tudják fogalmazni saját céljaikat és elinduljanak azok megvalósítása felé: nyitottság a tanulásra, különféle személyes és szociális készségek, kezdeményezőkészség, problémamegoldás, felelősségvállalás, tervezés és szervezés, döntéshozatal, alkalmazkodóképesség és rugalmasság, kockázatvállalás, üzleti gondolkodás és tudatosság. A tréninget a nyitó naphoz hasonló jellegű, kimeneti értékelés zárja, amely visszajelzést ad a fiataloknak arról, hogy milyen részterületeken merre mozdultak el. A projekt végére elkészül a program részletes útmutatója is, amely minden érdeklődőnek megfelelő segítséget ad majd a megvalósításhoz.

 

Melyek a kipróbálás első tapasztalatai?

A tesztelésbe bekapcsolódó fiatalok legfontosabb közös jellemzője mind a négy országban az önbizalom és a jövőkép hiánya volt. Számos téren azonban jelentősen különböztek is egymástól. Németországban szakmai gyakorlóhelyet kereső, még képzettség nélküli, fiúk és lányok hosszabb programjába épült be egy modulként a tréning. A skót és a lengyel résztvevők tanulmányaik utolsó évében járó középiskolások voltak. A magyar tesztelők többségét pedig különböző képzettségű munkanélküli, illetve az oktatásból befejezett végzettség nélkül kikerült fiatalok alkották.

A kipróbálás fő célja egyelőre a gyakorlatok beválásának ellenőrzése volt. A fiatalok és a trénerek szinte kivétel nélkül pozitív visszajelzéseket adtak a programról. Különösen a hétköznapi élethez közeli, aktív megoldást és kevés írást igénylő feladatokat kedvelték. A személyes fejlődés mellett, a résztvevők jelentős része elköteleződött a tanulás valamilyen formában való folytatása iránt is.

3 2 1

 

 

Hogy lehet bekapcsolódni a programba?

A program végső változata – az érintett fiatalokat támogató bármilyen szervezet számára – szabadon felhasználható lesz 2017 közepétől. De akik kedvet éreznek egyik-másik gyakorlat vagy akár a teljes program kipróbálásához, azok már ma is megtehetik ezt, ha kapcsolatba lépnek velünk. Minden érdeklődőt szívesen fogadunk és szakmailag segítünk.

 

További információk a projekt honlapján: http://rlg.edunet.hu   

E-mail címünk: info@edunet.hu

 

 

                                                                                                      Gönczöl Enikő